Vi bidrar med å redusere plast!

Snop smågodt fraktes i solide plastbokser til smågodthyllene i butikk. For å redusere bruken av plast skifter vi nå emballasje til bag-in-box for flere smågodt-varianter. I første omgang gjelder det heksehyl, sweethearts, lemon lips, sur vannmelonbit, sur colabit og sur jorbærbit som får ny emballasje.

Smågodt.jpg

Bag-in-box innebærer at smågodtet pakkes i en pose. Denne emballasjeendringen gir en betydelig plastreduksjon, samtidig som smågodtet er beskyttet hele veien frem til butikkhyllene. For de seks overnevnte smågodtvariantene gir denne endringen en årlig plastbesparelse på ca. 17.5 tonn.

Ikke bare betyr de tradisjonelle plastboksene stor og unødig bruk av plast. Det er også utfordringer med at de kan sprekke under lagring og transport. Ved å endre emballasjen fjerner vi denne risikoen og forhåpentligvis vil det resultere i mindre svinn.

Dette er bare begynnelsen. Vi jobber kontinuerlig med ytterligere emballasjeoptimalisering og for å få enda bedre emballasje på enda flere smågodt-varianter.